ЛИСТКОВА ПЛАСТИНКА — основна частина листка більшості вищих рослин. Являє собою переважно плоский, рідше — трубчастий (цибуля) або голчастий (сосна) утвір, що прикріплюється до стебла основою або за допомогою черешків. Листкові пластинки різняться загальними обрисами, формою краю, жилкуванням та почленованістю. За формою листкових пластинок називають і листки (наприклад, округлі, ланцетні, серцевидні тощо).